MAPESTONE TFB 60

MAPESTONE TFB 60 är ett bruk i pulverform som tillverkats med specialanpassat bindemedel, tillsatser
och specialanpassad och utvald ballast med en maximal kornstorlek på 2,5 mm och andra anpassade tillsatsmedel.
Monteringsbruk som framställts med MAPESTONE TFB 60 är beständigt mot inverkan från frost, salter och
havsvatten (exponeringsklass XS3 och XF4) och har mycket hög hållfasthet (> 60 MPa).
MAPESTONE TFB 60 är enkelt att lägga ut, eftersom produkten endast blandas med vatten. Därmed undviks
potentiella felkällor vid tillsättning av bindemedel och val av ballast. Sådana fel kan påverka produktens slutegenskaper.
MAPESTONE TFB 60 kan blandas till en plastisk eller
jordfuktig konsistens beroende på materialet som ska monteras.

TEKNISKA DATA
Konsistens: pulver
Kulör: grå
Maximal ballaststorlek: 2,5 mm
pH: ca. 12 vid +20°C i mättad lösning
Blandningsförhållande: 1,8-2,0 l vatten per 25kg säck
Densitet av blandning (kg/m³): 2,000
Blandningstid:3 minuter
Appliceringstemperatur:: från +5°C till +30°C
Förpackning: 1000 kg big-bag (endast i Norden/Baltikum) och 25 kg sack

 

Relaterad dokumentation

Datablad
Ladda ner
Säkerhetsdatablad
Ladda ner

Senaste projekt MAPESTONE TFB 60

MAPESTONE TFB 60 tillhör följande produktlinjer:

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei