SILEXCOLOR TONACHINO

SILEXCOLOR TONACHINO

Mycket diffusionsöppen silikat slutputs med hög fyllnadsgrad.
Finns i följande kornstorlek: 0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm och 2,0 mm.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pasta.
Kulörer: Vit eller olika kulörer vid användning av ColorMap® maskin.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,65 - 1,95 (ihht. kornstorlek).
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 80.
Förtunning: Levereras klar för användning (kan spädas med 3 - 5 % SILEXCOLOR PRIMER).
Tid mellan strykningar: 24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +8°C till +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 mån.
Verktyg: Spackel.
Åtgång:
- 0,7 mm: 1,7 - 2,0 kg/m².
- 1,2 mm: 1,9 - 2,3 kg/m².
- 1,5 mm: 2,2 - 2,6 kg/m².
Förpackning: 20 kg hink.

Relaterad dokumentation

Datablad
Ladda ner
Säkerhetsdatablad
Ladda ner
Prestandadeklaration
Ladda ner
Kontrollskjema silikatbaserad färg och slutputs

Senaste projekt SILEXCOLOR TONACHINO

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei