ULTRATOP LOFT W

Enkomponents, spacklingsbar och finkornig cementbaserad pasta (mikrocement) som appliceras i upp till 2 mm tjocka skikt för dekorativa golv med rappad eller flammig effekt.

TEKNISKA DATA:
Konsistens: fint pulver.
Kulör: vit och naturfärgad.
Volymdensitet: 900 kg/m³.
Blandningsförhållande: ca 32 - 35 delar vatten per 100 viktandelar av ULTRATOP LOFT W.
Bearbetbarhetstid: 20 minuter.
Härdningstid:: 80 minuter.
Klar för gångtrafik: 3 timmar.
Tryckhållfasthet vid +23°C efter 28 dagar: 25 N/mm².
Böjdraghållfasthet vid +23°C efter 28 dagar: 12 N/mm².
Beständighet mot nötning enligt Taber-test (hjul H22, 500 g, 200 cykler)
uttryckt som viktförlust (medelvärden) (g): 500 mg.
Nötningshållfasthetsklass (Böhme-test) efter 28 dagar: A9.
Applicering: slät gummispackel, stålspackel eller teflon-belagd spackel.
Åtgång: 0.7-1 kg/m².
Förpackning: 20 kg säckar og 4x5 kg Alupack.

 

Relaterad dokumentation

Datablad
Ladda ner
Säkerhetsdatablad
Ladda ner
Prestandadeklaration
Ladda ner
EPD
Ladda ner

Broschyrer

Produkt- och systeminformation

Interiör med Ultratop Loft

Senaste projekt ULTRATOP LOFT W

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei