Mapefloor CPU/MF: Självutjämnande polyuretancementbeläggning till spiltor, boxar och ladugårdar

Industri och lantbruk
Lantbruk; Inomhus golvytor
Härdplastbeläggning

Produkter

1
Betong
2

Epoxiprimer avströdd med
Sand

3

Polyuretancement

Du kan även vara intresserad av Härdplastbeläggning
TA INTE BORT

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei