Våtrumssystem - System VT - vätskebaserat tätskikt. Godkänt enligt BBV 21:1 - Renovering

Renovering av byggnader
Våtrum
Installation av keramiska plattor; Vattentätning

Produkter

1
Betong
2
Slurry
3

Falluppbyggnad

4

Ångspärr

5

Membran (2 skikt)

6

Fästmassa

7

Keramiska plattor

8

Fogbruk

9

Flexibel fogmassa

10
Tätband
Mapeguard ST
11

Vägg

12

Ångspärr

13

Membran (2 skikt)

14

Fästmassa

15

Keramiska plattor

16

Fogbruk

17

Flexibel fogmassa

Du kan även vara intresserad av Installation av keramiska plattor Vattentätning
TA INTE BORT

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei