Våtrumssystem - System VT - vätskebaserat tätskikt. Godkänt enligt BBV 21:1 - Nybyggnation

Nybyggnation
Våtrum
Installation av keramiska plattor; Vattentätning

Produkter

1
Betong
2
Slurry
3

Falluppbyggnad

4

Ångspärr

5
Våtrumsmembran (2 skikt)
6

Fästmassa

7

Keramiska plattor

8

Fogbruk

9

Flexibel fogmassa

10

Tätband
VR-Tätband

11

Vägg

12

Ångspärr

13
Våtrumsmembran (2 skikt)
14

Fästmassa

15

Keramiska plattor

16
Fogbruk
17

Flexibel fogmassa

Du kan även vara intresserad av Installation av keramiska plattor Vattentätning
TA INTE BORT

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei