Budujme spoločne udržateľnú budúcnosť

STAŇTE SA JEJ SÚČASŤOU

Poďme na to!

Teraz si môžete vybrať aj výrobky s plne kompenzovanými emisiami CO2.
Vyberte si udržateľnosť pre všetky svoje projekty so spoločnosťou Mapei.
Emisie CO2 namerané počas celého životného cyklu výrobkov z radu výrobkov Zero v roku 2024 pomocou metódy posudzovania životného cyklu (Life Cycle Assessment – LCA), overené a certifikované pomocou prehlásení EPD, boli kompenzované prostredníctvom získania certifikovaných uhlíkových kreditov na podporu projektov obnoviteľnej energie a ochrany lesov. Záväzok proti planéte, ľuďom a biodiverzite. Viac informácií o spôsobe výpočtu emisií a o projektoch na zmiernenie zmeny klímy financovaných prostredníctvom certifikovaných uhlíkových kreditov nájdete tu.

logo-co2-zero

Keramické obklady, dlažby a prírodný kameň

Na inštaláciu keramických obkladov a dlažieb si vyberajte lepidlá a malty so zvyškovými emisiami CO2, ktoré sú plne kompenzované prostredníctvom podpory realizácie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a zalesňovania.
KERAFLEX MAXI S1 ZERO

KERAFLEX MAXI S1 ZERO

Lepidlo s MAXI výkonom a plne kompenzovanými emisiami CO2 počas celého životného cyklu.
Špeciálne vysokoúčinné, deformovateľné sivé lepidlo so zníženým sklzom, predĺženou dobou zavädnutia, technológiou Low Dust, veľmi nízkymi emisiami prchavých organických látok a úplne kompenzovanými emisiami skleníkových plynov. Ideálne na dlaždice do hrúbky 15 mm a na lepenie keramických obkladov a veľkých kamenných obkladov.

NULOVÝ POKLES HRÚBKY

EXCELLENT WORKABILITY

DEFORMOVATEĽNÉ

IDEÁLNE NA INŠTALÁCIU VEĽKOFORMÁTOVÝCH OBKLADOV

KERAFLEX EXTRA S1 ZERO

KERAFLEX EXTRA S1 ZERO

Univerzálne lepidlo s tixotropnou alebo tekutou konzistenciou s plne kompenzovanými emisiami CO2 počas celého životného cyklu.
Vysokoúčinné, deformovateľné sivé cementové lepidlo s možnosťou úpravy konzistencie, so zníženým sklzom, s výbornou schopnosťou pokrytia zadnej strany obkladového prvku, s predĺženou dobou zavädnutia, veľmi nízkymi emisiami prchavých organických látok a kompenzovanými emisiami skleníkových plynov. Vhodné na keramické obklady a dlažby vrátane veľkoformátových.

VÝBORNÁ SCHOPNOSŤ POKRYTIA ZADNEJ STRANY OBKLADOVÉHO PRVKU

NULOVÝ VERTIKÁLNY SKLZ

DEFORMOVATEĽNÉ

IDEÁLNE NA INŠTALÁCIU VEĽKOFORMÁTOVÝCH OBKLADOV

ULTRALITE S1 FLEX ZERO

ULTRALITE S1 FLEX ZERO

Ľahčené deformovateľné lepidlo s plne kompenzovanými emisiami CO2 počas celého životného cyklu, ktoré uľahčuje prácu obkladačov, ideálne na inštaláciu veľkoformátových obkladov.
Jednozložkové, vysokoúčinné, deformovateľné, ľahčené sivé cementové lepidlo so zníženým sklzom, predĺženou dobou zavädnutia, technológiou Low Dust a extrémne vysokou výdatnosťou, s veľmi nízkymi emisiami prchavých organických látok a kompenzovanými emisiami skleníkových plynov. Ľahko sa nanáša stierkou a vyznačuje sa vysokou schopnosťou pokrytia zadnej strany obkladového prvku keramických a kamenných obkladov a dlažieb. Ideálne na veľkoformátové obklady a dlažby.

JEDNODUCHŠIA APLIKÁCIA A PREPRAVA

VEĽMI VYSOKÁ VÝDATNOSŤ

VÝBORNÁ SCHOPNOSŤ POKRYTIA ZADNEJ STRANY OBKLADOVÉHO PRVKU

IDEÁLNE NA INŠTALÁCIU VEĽKOFORMÁTOVÝCH OBKLADOV

ULTRACOLOR PLUS

ULTRACOLOR PLUS

Škárovacia malta s plne kompenzovanými emisiami CO2 počas celého životného cyklu, ktorá odolá času. Nové farby pre každý priestor.
Vysokoúčinná, rýchlo tuhnúca a rýchloschnúca cementová malta na škárovanie škár do šírky 20 mm. ULTRACOLOR PLUS je CO2 neutrálna malta s plne kompenzovanými emisiami CO2 počas celého životného cyklu.

VODOODPUDIVÁ A ĽAHKO SA ČISTÍ (TECHNOLÓGIA DROPEFFECT®)

ŠKÁROVANÉ PLOCHY SÚ RÝCHLO PRIPRAVENÉ NA POUŽITIE

ODOLNÁ PROTI PLESNIAM (TECHNOLÓGIA BIOBLOCK®)

BEZ TVORBY VÝKVETOV PRE JEDNOTNÚ FARBU

Sanačné malty

Na opravu, vyhladenie a ochranu betónu si vyberajte malty a cementové systémy so zvyškovými emisiami CO2, ktoré sú plne kompenzované prostredníctvom podpory realizácie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a zalesňovania.
Mapefer 1K Zero

MAPEFER 1K ZERO

Jednozložková antikorózna cementová malta na ochranu výstužnej ocele s plne kompenzovanými emisiami CO2 počas celého životného cyklu.
Vopred pripravená malta s kompenzovaným zmrašťovaním v práškovej forme vyrobená z cementových spojív, triedeného kameniva jemnej granulometrie, špeciálnych prísad a syntetických vlákien podľa receptúry vyvinutej vo výskumných a vývojových laboratóriách spoločnosti MAPEI. Používa sa na opravy krycej vrstvy oceľovej výstuže poškodených betónových konštrukcií a môže sa aplikovať aj pomocou omietacieho zariadenia.

OCHRANA VÝSTUŽNÝCH TYČÍ

VEĽMI NÍZKE EMISIE VOC

JEDNOZLOŽKOVÝ VÝROBOK

Mapegrout 430 Zero

MAPEGROUT 430 ZERO

Jemnozrnná, vláknami vystužená tixotropná malta s plne kompenzovanými emisiami CO2 počas celého životného cyklu.
Pre-blended, compensated-shrinkage mortar in powder form made from cementitious binders, selected fine-grained aggregates, special additives and synthetic fibres according to a formula developed in the MAPEI R&D laboratories. It is used to reintegrate concrete around steel reinforcement in degraded concrete structures and may be applied with a continuous-feed mortar pump.

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

VHODNÁ PRE KONTINUÁLNE MIEŠANIE

PRÍRODNÝ, JEMNE ZRNITÝ VZHĽAD

VYNIKAJÚCA ODOLNOSŤ PROTI ÚNAVOVÝM POŠKODENIAM

Mapegrout Tissotropico Zero

MAPEGROUT TISSOTROPICO ZERO

Vláknami vystužená malta s kompenzovaným zmrašťovaním s plne kompenzovanými emisiami CO2 počas celého životného cyklu určená na opravu betónu.
Malta určená na opravu vodorovných a zvislých povrchov na poškodených betónových konštrukciách; môže sa nanášať v hrubých vrstvách bez nutnosti debnenia. Ide o vopred pripravenú práškovú zmes zloženú z vysokopevnostného cementu, triedeného kameniva, špeciálnych prísad a syntetických vlákien. Bola vyrobená podľa receptúry vyvinutej vo výskumných a vývojových laboratóriách spoločnosti MAPEI.

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

VYNIKAJÚCA SPRACOVATEĽNOSŤ

OPRAVA S NOSNOU FUNKCIOU

VYNIKAJÚCA ODOLNOSŤ PROTI ÚNAVOVÝM POŠKODENIAM

Mapegrout Ripara Facile Zero

MAPEGROUT RIPARA FACILE ZERO

Tixotropná malta odolná proti agresívnym síranom s plne kompenzovanými emisiami CO2 počas celého životného cyklu určená na opravu betónu.
Jednozložková, vláknami vystužená, vopred pripravená tixotropná malta s kompenzovaným zmršťovaním v práškovej zmesi vyrobená z vysokopevnostného cementu, triedeného kameniva a špeciálnych superplastifikačných prísad podľa receptúry vyvinutej vo výskumných a vývojových laboratóriách spoločnosti MAPEI. Vhodná na opravu poškodených betónových konštrukcií vrátane konštrukcií vystavených pôsobeniu agresívnych síranov. Odporúča sa použiť najmä na opravu konštrukcií v bezprostrednej blízkosti mora.

VHODNÁ PRE KONTINUÁLNE MIEŠANIE

PRÍRODNÝ, JEMNE ZRNITÝ VZHĽAD

ODOLNÁ PROTI AGRESÍVNYM ÚČINKOM SÍRANOV

VYNIKAJÚCA ODOLNOSŤ PROTI ÚNAVOVÝM POŠKODENIAM

Mapegrout Colabile Zero

MAPEGROUT COLABILE ZERO

Vláknami vystužená malta s kompenzovaným zmrašťovaním a plne kompenzovanými emisiami CO2 počas celého životného cyklu určená na opravu betónu.
Ide o vopred pripravenú maltu v práškovej zmesi vyrobenú z vysokopevnostného cementu, triedeného kameniva, špeciálnych prísad a syntetických vlákien podľa receptúry vyvinutej vo výskumných a vývojových laboratóriách spoločnosti MAPEI. Je vhodná na presné ukotvenie strojov alebo kovových konštrukcií a na opravu konštrukcií, kde si neobvyklá hrúbka alebo stupeň poškodenia vyžadujú použitie veľmi tekutej malty.

VYSOKÁ TEKUTOSŤ

NEPOTREBUJE VIBROVANIE

VYSOKÁ MECHANICKÁ PEVNOSŤ

VYNIKAJÚCA ODOLNOSŤ PROTI ÚNAVOVÝM POŠKODENIAM

Planitop Rasa & Ripara Zero

PLANITOP RASA & RIPARA ZERO

Jednozložková rýchlotvrdnúca tixotropná malta s plne kompenzovanými emisiami CO2 počas celého životného cyklu.
Jednozložková tixotropná cementová malta, ktorá sa používa na nekonštrukčné opravy, zhotovenie hladkej vyrovnávacej vrstvy na vodorovných a zvislých betónových plochách v interiéri aj exteriéri a je vhodná aj na opravy konštrukcií vystavených atmosférickým vplyvom a kontaktu s vodou. Vyrába sa zo špeciálnych hydraulických spojív, triedeného jemnozrnného kameniva, polyakrylonitrilových syntetických vlákien, syntetických polymérov a špeciálnych prísad podľa receptúry vyvinutej vo výskumných a vývinových laboratóriách MAPEI.

2 PRODUKTY V 1

PRÍRODNÝ, JEMNE ZRNITÝ VZHĽAD

APLIKOVATEĽNÁ AJ V TENŠÍCH VRSTVÁCH

VYNIKAJÚCA ODOLNOSŤ PROTI ÚNAVOVÝM POŠKODENIAM

Planitop Rasa & Ripara R4 Zero

PLANITOP RASA & RIPARA R4 ZERO

Rýchlotuhnúca tixotropná konštrukčná cementová malta triedy R4 s plne kompenzovanými emisiami CO2 počas celého životného cyklu.
Jednozložková tixotropná cementová malta, ktorá sa vyrába z vysoko reaktívnych hydraulických spojív, triedeného jemnozrnného kameniva, polyakrylonitrilových syntetických vlákien, syntetických polymérov a špeciálnych prísad podľa receptúry vyvinutej v laboratóriách výskumu a vývoja spoločnosti MAPEI. PLANITOP SMOOTH&REPAIR R4 ZERO je vhodná na opravy konštrukcií a zhotovenie hladkej vyrovnávacej vrstvy na vodorovných a zvislých betónových plochách v interiéri aj exteriéri; tiež vhodná na opravy konštrukcií vystavených atmosférickým vplyvom a kontaktu s vodou.

2 PRODUKTY V 1

OPRAVA S NOSNOU FUNKCIOU

APLIKOVATEĽNÁ AJ V TENŠÍCH VRSTVÁCH

VYNIKAJÚCA ODOLNOSŤ PROTI ÚNAVOVÝM POŠKODENIAM

Mapefill Zero

MAPEFILL ZERO

Plastická malta s pozitívnym vnútorným napätím a plne kompenzovanými emisiami CO2 počas celého životného cyklu.
Vopred pripravená prášková zmes zložená z vysokopevnostných cementov, triedeného kameniva a špeciálnych prísad vrátane expanzného činidla, vyvinutá v laboratóriách výskumu a vývoja spoločnosti MAPEI. MAPEFILL ZERO je vhodná na opravy poškodených konštrukcií, ktoré si vyžadujú použitie veľmi tekutých mált, a na presné kotvenie strojov a kovových konštrukcií.

VYSOKÁ TEKUTOSŤ

VYNIKAJÚCA PRÍDRŽNOSŤ

ODOLNOSŤ PROTI DYNAMICKÉMU/MECHANICKÉMU ZAŤAŽENIU

VYNIKAJÚCA ODOLNOSŤ PROTI ÚNAVOVÝM POŠKODENIAM

2806-Keraflex-Easy-S1-zero-g-25kg-int-9400563

MAPEGROUT EASY FLOW ZERO

Tixotropná malta odolná proti síranom a vysoko odolná proti praskaniu s plne kompenzovanými emisiami CO2 počas celého životného cyklu.
Jednozložková vopred pripravená tixotropná cementová malta zložená z hydraulických spojív odolných proti síranom, syntetických polyakrylonitrilových vlákien, organických inhibítorov korózie, špeciálnych prísad na zadržiavanie vody a expanzívnych prísad a triedeného kameniva, vyrobená podľa receptúry vyvinutej vo výskumných a vývojových laboratóriách spoločnosti MAPEI. Vďaka špeciálnemu zloženiu má výrobok vynikajúcu odolnosť proti únavovému poškodeniu pri dynamickom zaťažení konštrukcií.

VYSOKÁ MECHANICKÁ PEVNOSŤ

ODOLNÁ PROTI AGRESÍVNYM ÚČINKOM SÍRANOV

DOBRÁ ČERPATEĽNOSŤ AJ NA DLHÉ VZDIALENOSTI

VYNIKAJÚCA ODOLNOSŤ PROTI ÚNAVOVÝM POŠKODENIAM

Ostaňme v spojení

Odoberajte náš Newsletter a buďte informovaný o novinkách Mapei