systemguide
Produkter
Vårt miljøengasjement
Oktober 2011

Selskapet Rescon Mapei endrer navn og blir Mapei
Når dørene åpner for Bygg Reis Deg messen den 19. oktober, endrer vi navn fra Rescon Mapei til Mapei. Vi ønsker tydelig å vise at vi er del av verdens største produsent av lim, fugemasser og kjemiske produkter til byggenæringen. Bedriften startet under navnet Rescon, med å produsere herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. I 1999 tok vi etter eget initiativ og ønske kontakt med en av de større internasjonale aktørene i bransjen, og ble en del av Mapeikonsernet som har hovedbase i Italia. Navnet ble endret til Rescon Mapei og virksomheten fikk en nordisk rolle innenfor konsernet. Siden den gang har Mapeikonsernet gjennomført store investeringer i anlegget vårt i Nord‐Odal, og vi har fått status som et av konsernets internasjonale forsknings‐ og utviklingssenter. Spesielt det sistnevnte gjør at vi nå mener det er riktig å ta det siste steget og skifte navn, og sterkere kommunisere den bredde og kompetanse Mapeikonsernet har å tilby kunder i Norge og Norden. Anlegget i Nord‐Odal blir fortsatt hjørnesteinen i forhold til både det norske og nordiske markedet. Selskapet endrer nå navn, men mange av våre produkter og systemer vil fortsatt selges under navnet Rescon Mapei. Navnet vil derfor fortsatt bli å se i butikkhyller og ute på bygg- og anleggsplasser.
World of Mapei - The Great Figures
Forskning og Utvikling
 
Mapesilent System
De siste 10‐15 årene har krav om et bedre bomiljø gjort seg gjeldende i alle typer samfunnslag. Kundene krever blant annet bærekraftige løsninger og økt komfort.

Gjennom Mapesilent-systemet har Mapei lansert et effektivt system for trinnlydsdemping som bidrar til økt komfort. Mapesilent-systemet er raskt å legge, har lav byggehøyde og gir en effektiv trinnlydsdemping.

Mapesilent-systemet kan belegges med alle typer belegg, tepper, parkett eller fliser. Med Mapeis Emicode®EC1 Plus sertifiserte primere, avrettingsmasser og lim gir dette et viktig bidrag til et bedre inneklima og bomiljø.
Mapesilent poster

Bygg Reis Deg 2011
Mapei vil også denne gangen være representert på Norges største varemesse; Bygg Reis Deg. I år som BRD-partner, med en stand på 150m2. Standen er delt inn i flere «fagsoner» og vil også ha en egen VIP avdeling i form av et lukket møterom på ca. 20m2. I år har vi fokus på å vise vår miljøprofil, samt de ulike sertifiserte produkt‐ og systemløsningene.

Innen fagfeltet «Byggkeramikk» er våtromssystemer sertifisert i henhold til ETA 022, og løsninger for basseng og badeanlegg i fokus. Vannskader og problemene rundt dette har vært tema i lengre tid, så dokumenterte trygge løsninger er etterlengtet.

Innen «Rehab og Fasade» området har vi to ulike fasadeisolasjonssystemer tilpasset vårt Nordiske klima. Energisparing vil bli mer og mer aktuelt, og isolering med ett av våre systemer vil gi meget god uttelling når man måler kost /nytte.

For «Gulvsektoren» er EC1 Plus-sertifisering av de sementbaserte sparkelmassene det siste bidraget i produktutvikling. Vår miljøsatsning betyr at vi nå kan dokumentere ekstremt lave emisjoner av flyktige organiske stoffer i samtlige produkter som inngår i gulvoppbyggingen. På Bygg Reis Deg, viser vi også en rekke ulike limvarianter for parkett og banebelegg med tilsvarende sertifisering.

Innen «Industribelegg» er det først og fremst våre nye og innovative systemer for fuktisolering av garasjeanlegg som presenteres. Behovet for denne type løsninger er stigende, og krav til styrke og estetikk har bidratt til at systemene har fargeindikatorer for de ulike sjiktene, og det er mulig å velge flere fargevarianter og granulater på toppbelegget. Standen vil til en hver tid være betjent av 10 teknisk kompetente Mapei-medarbeidere, som gleder seg til å «serve» vår stand i de 5 dagene messen varer.

Mapei vil også tilby 3 ulike mini‐seminarer i løpet av messeperioden. Detaljer om tid og tema finnes på BRD hjemmeside. Vi håper å treffe deg til en uformell fagprat.
Mapei AS Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua - Tlf +47 62 97 20 00 - Kundeservice: +47 62 97 20 20 - Faks: Kundeservice: +47 62 97 20 28 - post@mapei.no
www.lexicon.it