systemguide
Produkter
Vårt miljøengasjement
Sikkerhetsdatablader
Sikkerhetsdatabladene ligger på produktkortet til de fleste av produktene våre.
For SDS som du ikke finner på nettsiden vår, ta kontakt med:


Dao Huynh Ringøy
QHSE Manager
Mob. +47 995 38 839
dao.ringoy@mapei.no
--------------------------------
Ann-Christine Pettersson
Quality/Environmental Engineer, HMS
Mob. +47 940 09 921
ann-christine.pettersson@mapei.no
--------------------------------
Hanne Kari Breisjøberg
Quality/Environmental Engineer, HMS
Mob. +47 926 37 437
hanne.kari.breisjoberg@mapei.no
 

Forsendelse av sikkerhetsdatablader per e-post

Sikkerhetsdatablader kan i fremtiden mottas via en e-post med en direkte link til sikkerhets-databladene. Det vil da sendes ut en e-post ved kjøp av hvert nytt produkt og ved hver ny oppdatering av sikkerhetsdatablad.

Vi er nå i en fase der vi tester ut denne løsningen for elektronisk utsendelse av sikkerhetsdatablader og ber om forståelse for eventuelle oppstartsproblemer.


Se link til krav fra Arbeidstilsynet: 
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/stoffkartotek/sikkerhetsdatablad/


Mapei AS Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua - Tlf +47 62 97 20 00 - Kundeservice: +47 62 97 20 20 - Faks: Kundeservice: +47 62 97 20 28 - post@mapei.no Cookie Policy Privacy Policy