Innovativa lösningar för hållbar betongtillverkning

den 18 januari 2021
Mapei är en av världens ledande leverantörer av byggmaterial när det kommer till att leda och driva egna forskningsprojekt för att hitta smarta och innovativa miljölösningar. Ett av våra pågående projekt har att göra med återvinning av returbetong, ett sätt att se till att man tar till vara på spill som blir över vid betongleveranser.

Mapei har tagit fram en lösning för att ta till vara på restbetong, samt minska både vattenförbrukning och slamhantering på betongfabriken. Traditionellt sett har man tagit tillvara på överbliven betong genom att gjuta något av det, exempelvis block. Med vår nya moderna metod kan man istället omvandla restbetongen till ett granulat som kan användas vid rengöring av betongbilar. Detta besparar enorma mängder vatten som går åt när man skall spola rent i betongbilarna. Det absorberande granulatet går att använda om och om igen, vilket gör att slamhanteringen minimeras på betongfabriken.

Tekniken kallas Re-Con- Zero. Genom att tillsätta ett absorberande pulver som binder vatten och en accelerator som påskyndar hävningsprocessen omvandlas den blöta betongen till en torr hårdnad betongmassa. Denna är enkel att krossa till ett granulat som till viss del kan återanvändas i betongproduktion eller till att torrtvätta betongbilar.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

 

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei