Resan mot mindre slam på betongfabriken har börjat!

den 22 april 2021

Sydsten i Halmstad har under våren startat upp ett projekt kring hantering av returbetong samt torrtvätt av betongbilar. Tillsammans med Mapei implementeras metoden som ska minska mängden slam och vattenförbrukningen i samband med tvättning av betongbilar.

Konceptet bygger på att man först omvandlar delar av sin returbetong till ballast med hjälp av Re-con Zero Evo från Mapei. Re-con Zero Evo är en kombination av en superabsorberande polymer samt en accelerator. I nästa steg använder man denna ballast som har hög absorption för att torrtvätta betongbilarnas rotoraggregat (trummor). Efter ett antal torrtvättar kan  ballasten användas i tillverkning av ny betong. Metoden kan minska slamavfallet med 70-80% och tvättvattnet med 20-30%.

Slammet i betongbilens trumma efter en leverans sugs upp av Re-con Zero tvättballasten  istället för att sköljas ut och hamna i sedimentationsbassängen.

För mer information?
Sven-Henrik Norman, Affärsutvecklare miljöteknologi, tf. teknisk säljare södra Sverige
Mobil: +47 459 53 433
E-post: s.norman@mapei.no

Läs mer om Re-con Zero här.

Sydsten_gubbar

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei