RE-CON line - del av en integrerad lösning från Mapei

den 29 november 2023
Det här är första delen i en artikelserie om vårt koncept för cirkulär betongproduktion.

Här förklarar vi vad RE-CON line representerar i termer av Mapeis värdeerbjudande till våra kunder.
Betongindustrin genomgår just nu en omställning mot mer hållbara och cirkulära produktionsmodeller. Den växande fokuseringen på att minska koldioxidavtrycket i byggnadsmaterialet betong och att reducera användningen av jungfruligt råmaterial och vatten gör att våra kunder söker lösningar och produkter som hjälper dem att anpassa sig till marknadens nya behov och krav.

Mapei har svarat på dessa krav genom att utveckla ett antal innovativa lösningar för betongindustrin. I lösningarna integreras råmaterial, betongtillsatser och digitala lösningar för produktion av mer hållbar betong utan kompromisser med kvaliteten och utan att de totala produktionskostnaderna ökar.

Bilden nedan (hållbarhetshjulet) ger en utmärkt bild av Mapeis fokus på betongens hela livscykel. I den första delen ingår faserna UTFORMNING AV BLANDNING och PRODUKTION. Här spelar Mapeis superplasticerande TILLSATSMEDEL en viktig roll för att reducera vattenbehovet i blandningen och därigenom minska behovet av cement.      Härdningsacceleratorerna i CUBE-SYSTEMET gör det möjligt att använda nya, sekundära cementhaltiga material i stället för den CO2-intensiva portlandklinkern. FIBER bidrar också till att förbättra hållfastheten och minska behovet av stålarmeringar.

 

Längre fram i betongens livscykel återfinns faserna TRANSPORT samt GJUTNING OCH HÄRDNING. Mapeis lösningar för ÖVERVAKNING hjälper tillverkarna att hålla koll på den färska betongens egenskaper under transporten, så att gjutning kan ske med kända och kontrollerade egenskaper omedelbart när betongen kommer fram till byggarbetsplatsen. Informationen om den färska betongens egenskaper är tillgänglig för tillverkaren i realtid, även efter att betongbilen har lämnat anläggningen. Det gör att blandningens utformning kan optimeras. 


För den sista fasen ÅTERVINNING har produktserien RE-CON line produkter och lösningar som i första hand minskar avfallsströmmarna i form av returbetong och tvättslam från betongbilarna. Den hjälper även tillverkarna att använda återvunnet material som RÅMATERIAL i ny betong.

För att beskriva detta närmare behöver vi titta på de olika produkter och lösningar som ingår i RE-CON line, nämligen:


RE-CON ZERO EVO: OMVANDLAR RETURBETONG TILL BALLAST
Mapei revolutionerade hanteringen av returbetong när vi lanserade RE-CON ZERO EVO 2010. Nu kan returbetong omvandlas till ett återvinningsbart ballastmaterial.  Omvandlingen sker tack vare ett patenterat system som består av två delar: en superabsorberande polymer och en härdningsaccelerator. Vattnet i betongen binds av den superabsorberande polymern och härdningsacceleratorn gör att cementmatrisen härdar snabbare.

Resultatet är en återvunnen ballast som kan användas i ny betong eller säljas som återfyllningsmaterial. Ballasten kan även användas för absorbering av tvättslam från betongbilar i RE-CON DRY WASHING-processen.Utmaningen består i att omvandla avfall till återvinningsbar ballast som ersättning för naturliga råmaterial.RE-CON DRY WASHING: RENARE VATTEN OCH MINDRE AVFALL FRÅN BETONGBILAR
Metoden RE-CON DRY WASHING minimerar tvättslammet och minskar tvättvattenförbrukningen i betongbilar genom att använda de absorberande egenskaperna i RE-CON ZERO EVO-ballasten som framställs av omvandlad returbetong. Metoden gör det möjligt att återvinna tvättslam genom att omvandla det till återvunnen ballast.

Det går åt mycket mindre vatten för att rengöra betongbilens rotoraggregat efter torrtvättning. Det resulterande tvättvattnet har mindre andel fast innehåll och lägre pH-värde samtidigt som risken är mindre att det innehåller tungmetaller. Och det finns en fördel till: RE-CON DRY WASHING-partiklarna absorberar koldioxid genom karbonatisering.

Utmaningen består i att minska vattenförbrukningen och föroreningarna genom att återvinna så mycket processvatten som möjligt.

RE-CON AGG-TILLSATSER: MINDRE VATTEN OCH CEMENT VID ANVÄNDNING AV KRÄVANDE MATERIAL
Med RE-CON AGG-tillsatser kan en större andel vattenkrävande sand och ballast användas utan att behovet av cement ökas. RE-CON AGG-polymererna blockerar poröppna ytor och kristallina strukturer i krävande ballast och sand så att de inte absorberar blandningsvattnet i den färska betongen. Blandningsvattnet hålls kvar i den färska betongen och ser till att den är lättflytande under längre tid än vad som vore fallet utan dessa tillsatsmedel. Alternativet skulle vara att tillsätta mer vatten och mer cement i blandningen med högre kostnader och större koldioxidavtryck som följd.

 Utmaningen består i att använda mer återvunnet material.
RE-CON line-teamet i arbete: Vi hjälper våra kunder att omvandla avfall i form av returbetong till återvunnen ballast av hög kvalitet!

Ladda ner broschyr

Vill du veta mer?

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei